HOT-LINKS: Matches | Turniere | Teilnehmer | Ergebnisse | TurnierStats
TURNIER HOHLSTANGE 2018/06/28
Infos | DYP-Spieler | MonsterTabelle | MonsterMatches | Platzierungen

Spieler -IDTeamname

MatchSpielgerätTeam 1Team 2PunkteSDDatum
34Tisch-2
 Marten Lucas, Tristan Hopf
 Burkhard Böhm, Souhayl Jabiri
0 : 20 : 2 2018/06/28-22:31:24
33Tisch-1
 Christopher Bock, Badi Assouli
 Kurt Huth, Peter Minder
1 : 11 : 1 2018/06/28-22:27:12
32Tisch-3
 Klaus Prokosch, Theresa Romes
 Bianca Götzelmann, Ulf Schmitt
2 : 02 : 0 2018/06/28-22:30:13
31Tisch-4
 Magnus Zöller, Marcel Wassmer
 Peter Pfisterer, Thomas Steiner
0 : 20 : 2 2018/06/28-22:31:39
30Tisch-2
 Michael Rossmann, Isabel Wirth
 Peter Pfisterer, Souhayl Jabiri
0 : 20 : 2 2018/06/28-22:07:59
29Tisch-4
 Sabrina Braungardt, Peter Minder
 Klaus Prokosch, Burkhard Böhm
0 : 20 : 2 2018/06/28-22:12:51
28Tisch-1
 Daniel Karl, Kurt Huth
 Theresa Romes, Thomas Steiner
0 : 20 : 2 2018/06/28-22:07:05
27Tisch-1
 Christopher Bock, Bianca Götzelmann
 Badi Assouli, Ulf Schmitt
2 : 02 : 0 2018/06/28-22:15:00
26Tisch-3
 Magnus Zöller, Marten Lucas
 Marcel Wassmer, Tristan Hopf
2 : 02 : 0 2018/06/28-22:11:52
25Tisch-3
 Michael Rossmann, Peter Pfisterer
 Marten Lucas, Peter Minder
1 : 11 : 1 2018/06/28-21:40:26
24Tisch-2
 Christopher Bock, Souhayl Jabiri
 Isabel Wirth, Bianca Götzelmann
2 : 02 : 0 2018/06/28-21:54:02
23Tisch-4
 Daniel Karl, Marcel Wassmer
 Kurt Huth, Ulf Schmitt
1 : 11 : 1 2018/06/28-21:41:57
22Tisch-1
 Klaus Prokosch, Magnus Zöller
 Katja Dwenger, Thomas Steiner
2 : 02 : 0 2018/06/28-21:48:52
21Tisch-2
 Sabrina Braungardt, Theresa Romes
 Badi Assouli, Tristan Hopf
2 : 02 : 0 2018/06/28-21:39:38
20Tisch-4
 Sabrina Braungardt, Badi Assouli
 Isabel Wirth, Tristan Hopf
1 : 11 : 1 2018/06/28-21:24:05
19Tisch-3
 Daniel Karl, Klaus Prokosch
 Marten Lucas, Peter Pfisterer
0 : 20 : 2 2018/06/28-21:21:29
18Tisch-2
 Christopher Bock, Magnus Zöller
 Souhayl Jabiri, Bianca Götzelmann
1 : 11 : 1 2018/06/28-21:20:36
17Tisch-1
 Kurt Huth, Thomas Steiner
 Katja Dwenger, Peter Minder
1 : 11 : 1 2018/06/28-21:19:39
16Tisch-1
 Daniel Karl, Isabel Wirth
 Magnus Zöller, Bianca Götzelmann
0 : 20 : 2 2018/06/28-21:00:17
15Tisch-3
 Christopher Bock, Peter Minder
 Peter Pfisterer, Katja Dwenger
1 : 11 : 1 2018/06/28-21:03:20
14Tisch-4
 Michael Rossmann, Sabrina Braungardt
 Klaus Prokosch, Thomas Steiner
0 : 20 : 2 2018/06/28-21:03:30
13Tisch-2
 Kurt Huth, Marten Lucas
 Ulf Schmitt, Tristan Hopf
2 : 02 : 0 2018/06/28-20:55:59
12Tisch-2
 Sabrina Braungardt, Souhayl Jabiri
 Peter Minder, Thomas Steiner
2 : 02 : 0 2018/06/28-20:41:49
11Tisch-4
 Peter Pfisterer, Isabel Wirth
 Katja Dwenger, Badi Assouli
2 : 02 : 0 2018/06/28-20:44:14
10Tisch-3
 Klaus Prokosch, Marten Lucas
 Kurt Huth, Bianca Götzelmann
2 : 02 : 0 2018/06/28-20:43:16
9Tisch-1
 Daniel Karl, Ulf Schmitt
 Michael Rossmann, Tristan Hopf
0 : 20 : 2 2018/06/28-20:45:39
8Tisch-3
 Magnus Zöller, Ulf Schmitt
 Katja Dwenger, Bianca Götzelmann
0 : 20 : 2 2018/06/28-20:31:57
7Tisch-1
 Michael Rossmann, Souhayl Jabiri
 Sabrina Braungardt, Kurt Huth
1 : 11 : 1 2018/06/28-20:28:36
6Tisch-2
 Klaus Prokosch, Peter Minder
 Marten Lucas, Badi Assouli
2 : 02 : 0 2018/06/28-20:30:19
5Tisch-4
 Daniel Karl, Tristan Hopf
 Isabel Wirth, Thomas Steiner
1 : 11 : 1 2018/06/28-20:32:23
4Tisch-1
 Kurt Huth, Peter Pfisterer
 Thomas Steiner, Ulf Schmitt
1 : 11 : 1 2018/06/28-20:16:44
3Tisch-2
 Sabrina Braungardt, Tristan Hopf
 Peter Minder, Bianca Götzelmann
1 : 11 : 1 2018/06/28-20:14:59
2Tisch-4
 Daniel Karl, Katja Dwenger
 Klaus Prokosch, Souhayl Jabiri
0 : 20 : 2 2018/06/28-20:17:41
1Tisch-3
 Michael Rossmann, Marten Lucas
 Magnus Zöller, Badi Assouli
2 : 02 : 0 2018/06/28-20:14:14

2019/05/23-11:57:55, Turniersoftware: http://www.kickernation.org/